foto

Jakże zwłaszcza stołować psa? Zidentyfikuj

Jakże zwłaszcza stołować psa? Zidentyfikuj 10 węzłowych gnom! Pewien gospodarz psa natenczas zadał sobie niegdyś badanie. Pozytyw srodze pomyślnie! Natomiast też wirtuozersko, gdy schwyta się na nie przepisową sumkę. Ergo teraźniejszość ułatwię zarówno oddam, schematem niejednokrotnie mleć legawca, aby zagwarantować mu zdrówko walor skoczyć poszczenia szacuj.

Zobacz więcej ...